Verkkokauppa on ekosysteemi

Ennen vanhaan kun ihminen osti matkapuhelimen, tärkeintä oli merkki ja se, että sillä  pystyi puhumaan. 

Sitten maailma kehittyi. Kun tuli älypuhelimet, tärkeintä ei ollutkaan enää perusasiat vaan se, minkälaisia sovelluksia puhelimeen on saatavilla. Matkapuhelimella ruvettiin tekemään tuhat muutakin asiaa kuin ainoastaan puhua.

Tämä synnytti valtavan liiketoimintakentän ohjelmistoyrityksille. Tuhannet ohjelmistotalot ryhtyivät tekemään sovelluksia keskeisille alustoille. Näin kullekin suurelle alustalle syntyi oma ekosysteeminsä – toisille avoimempi, toisille suljetumpi.

Avoin Magento-verkkokaupparatkaisu mukautuu nykypäivän haasteisiin

Tänä päivänä verkkokauppa on muotoutumassa ihan samalla tavalla kuin älypuhelinmarkkinat.

Maailma muuttuu yhä nopeammin, ja tarvitaan jatkuvasti uudenlaisia sovelluksia ja palveluja verkkokauppajärjestelmään. Niillä taataan se, että verkkokauppa palvelee sekä kauppiaan että asiakkaan tarpeita mahdollisimman hyvin.

Yksikään verkkokauppoja rakentava yhtiö ei kuitenkaan pysty rakentamaan kaikkia tarvittavia välineitä ja sovelluksia itse. Siinä loppuvat kesken niin luovuus kuin rahatkin.

Onneksi myös verkkokaupoille on kehittynyt omat ekosysteeminsä. Nykyään sadat ja taas sadat ohjelmistotalot rakentavat verkkokauppoihin liitettäviä sovelluksia, joilla kaupoista saadaan entistä houkuttelevampia ja helppokäyttöisempiä. Ja kaikki edut putoavat suoraan kauppiaiden liiketoiminnan kehittymisen laariin.

Mutta jotta sovelluksien liittäminen on mahdollista, tarvitaan avoin ratkaisualusta. Alustoja nimittäin on erilaisia. On olemassa suljettuja ratkaisuja, joita verkkokaupparatkaisutkin ennen olivat. Ne mahdollistavat vain alustan omistajan toteuttamien (tai hyväksymien) kehityspiirteiden  liittämisen. Ja sitten on avoimia ratkaisuja, jotka mahdollistavat rajattoman määrän kehittäjiä ja uusia ominaisuuksia liitettävän verkkokaupparatkaisuun.

Edellä mainituista syistä myös Soprano luottaa verkkokaupparatkaisuissaan avoimeen rajapintaan. Siksi kaikki toimittamamme ratkaisut rakentuvat avoimen verkkokauppa-alustan Magenton päälle. Se on avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta, jota käyttää tänä päivänä jo 25% maailman kaikista verkkokaupoista.

Tämä on mahdollistanut kukoistavan ekosysteemin syntymisen. Soprano kantaa kortensa kekoon tuottamalla niin verkkokauppakokonaisuuksia kuin erillisiä applikaatioitakin.

Asiakaskohtaamisen uusi ulottuvuus

Halusimme tai emme, mobiilisuus on tullut osaksi verkkokauppa. Käyttäjien laitteet eivät enää ole ennakoitavia. Verkkokauppiaan on varauduttava siihen, että ruutukoko ja tiedonkäsittelytapa vaihtelevat hyvinkin paljon asiakkaasta toiseen.

Ekosysteemiajattelu tuo ratkaisun tähänkin.

Erilaisia sovelluksia kehittämällä on Magentoon saatu erilaisiin päätelaitteisiin sopivat käyttöliitännät. Kuluttajan ei tarvitse enää miettiä, mitä välinettä käyttää kun ostaa verkosta, vaan voi ostaa sillä mikä hänelle parhaiten sopii.

Avoimen ympäristön etuna on se, että mitä tahansa uusia ideoita tulee verkkokauppaan, niin taatusti joku toteuttaa sen. Magentoon on suppeastikin laskettuna vähintään yli 1000 kehittäjää – näin kauppias saa koottua verkkokaupastaan jatkuvasti paremman, omiin tarpeisiinsa räätälöitynä.

Tapio Valli on Sopranon johtava verkkokauppa-asiantuntija. Hän luennoi verkkokauppojen ekosysteemeistä maaliskuisilla Verkkomyymälä 2013 -messuilla. Katso Tapion kalvot SlideShare:ssä.